boligadvokat

Hvad laver en boligadvokat?

Hvad laver en boligadvokat?

En boligadvokat fungerer som købers rådgiver i forbindelse med handel med fast ejendom. Er købsaftalen på din drømmebolig forsynet med det der kaldes et advokat forbehold vil din boligadvokat have fjorten dage til at gennemlæse al dokumentation som hidrører fra din nye bolig. Det kan for eksempel dreje sig om referater fra general forsamlinger eller bestyrelses møder i din bolig forening, eller lokalplaner og servitutter fra det område som omgiver dit nye hus.

Hvorfor bruge penge på en boligadvokat?

Mange bolig købere sparer udgiften til en uvildig rådgiver i forbindelse med boligkøb – og flere af disse finder før eller siden ud af at det var rigtig dumme penge at spare. Det er nemlig langt fra altid at en ejendomsmægler fortæller dig alt hvad der er værd at vide om boligen og de forhold som vedrører denne.

Det kan for eksempel være lokal planer som indeholder oplysninger omkring anlæg eller nyopførelser i den nære fremtid, eller bolig foreningens budgetter og regnskaber, som bærer vidnesbyrd om en usund økonomi i ejendommen.

Vi har sikkert alle hørt historier om huskøbere som bliver overraskede over at der skal bygges en institution eller anlægges en hoved færdselsåre klos op og ned af deres nye hjem. Eller om beboere i lejligheder som på den hårde måde finder ud af at foreningen eller ejendommen er behæftet med tvivlsomme lån, som sender andels bidraget eller fælles udgifterne på himmelflugt.

Denne type situation vil du kunne undgå med hjælp fra en dygtig boligadvokat. På baggrund af en gennemlæsning af al dokumentation vil han eller hun kunne yde kvalificeret rådgivning omkring dit forestående køb. Viser det sig at der i dokumentationen skulle gemme sig forhold som kan påvirke din beslutning om et køb er du inden for advokat forbeholdets tidsrum fri til at springe fra handelen uden at det koster dig en krone.

Find din boligadvokat på eboligadvokat.dk